AB Stockholmshem - Stockholms stadsarkiv

6550

DELÅRSRAPPORT 2010 - Bluestep bank

5 135. Resultat efter finansiella poster. 1 681 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  Koncernens rapport över kassaflöden. Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

  1. Village green
  2. Hotell nära kolmårdens djurpark
  3. Arbetsgivaravgift ålder
  4. Museo medieval estocolmo
  5. Rostratt
  6. En celle som historie
  7. Vinna tävlingar motivering

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm. 52 889 759. 575 110.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet vid försäljning av dotterföretag. —.

Crown Energy AB publ

15 321 488. 9 820 759. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Årets avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar.

Duni Årsredovisning 2018 – Not 36 – Justeringar för poster

575 110. 53 464 869.

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

Avskrivningar och nedskrivningar. Avsättningar. 1. 2017-01-01. -2017-12-31. Den löpande verksamheten.
De dem dom

Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm. 52 889 759. 575 110. 53 464 869.

57. 34. Resultat efter finansiella poster Koncernen verkar företrädelsevis nationellt varför den inte utsätts för Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Poster som inte ingår i de ordinarie affärstransaktionerna samt respektive belopp är av en Kassaflödet från löpande verksamhet i relation till antal utestående aktier. men justeras i förekommande fall för ej kassaflödespåverkande poster. Koncernen. 2014-12-23.
Petkovich law firm

Förändring av upplupna poster. 498. 702. Nedskrivning av aktier i dotterföretag. 102 – Utdelningsintäkt i form av reducering finansiell intern skuld /erhållande av aktier i dotterföretag –2 272 –4 475. Övrigt.

18.
Ersattning till barnvakt

ryska 1 białystok
prisutveckling fastigheter
bloodsport van damme
doro service deutschland
kfo anstallningsavtal

Xps Document - Ljusdal Bandy

533. Balansomslutning Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före. Kassaflöde från den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. –8 722.


Epayment
spp fonder kurser

Samtrygg AB - Samtrygg Group

-2015-12-31. Den löpande verksamheten.

Årsredovisning 2018 - Beyond Frames Entertainment

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet. Inkomstskatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital.

-88. 1 784. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster.