Nordisk språkhistoria - Nordeuropa-Institut - Humboldt

436

Lite om svenskans utveckling Plugga svenska

Runsvenska (800-1225) Fornsvenska - Äldre och Yngre (1225-1526) Äldre Nysvenska (1526-1732) Yngre Nysvenska (1732-1906) Nusvenska  Urnordiska (Nordgermanska dialekter) –800. Runsvenska ca 800–1225. Fornsvenska 1225–1526. Äldre nysvenska 1526–1732. Yngre nysvenska 1732–1900  Äldre nysvenska Boktryckarkonsten 1400-talet Nya testamentet på svenska 1526 ”Gustav Vasas 2 Äldre nysvenska 1526-1732 Boktryckarkonsten 1400-talet 2.1 Äldre nysvenska (1526–1732) . .

Äldre nysvenska 1526-1732

  1. Sa sablechase
  2. Försvarsförbundet a-kassa
  3. Floristutbildning

Den äldre nysvenskan varade fram till år 1732 och då tog den yngre nysvenskan vid. 2013-12-12 Äldre nysvenska (1526- 1732) Bibeln översattes I denna tid kom två viktiga böcker att bli översatta till svenska, Nya testamentet från 1526 och Gustav Vasas bibel från 1541. Varför böckerna översattes till svenska var för att Gustav Vasa hade kommit till makten och nu fick sverige istället för den katolska kyrkan en protestantisk Äldre nysvenska (1525–1732) Språkhistoria; svenska; Under Vasatiden och stormaktstiden lades grunden till det svenska riksskriftspråket. Betydelsefulla omständigheter vid periodens början var därvid tryckerikonsten, reformationen och den påskyndade nationella integreringen av Sverige. 2013-12-12 Äldre nysvenska (1526-1732) Hur språket förändrades Sverige 1526-1732 Influenser från andra språk Stavningsregler Uttal Gustav Vasa Krig Bibeln Andra författare Georg Stiernheilm (1598-1672) Agneta Horn (1629-1672) Äldre nysvenska, 1526 – 1732. När Gustav Vasa blivit kung i Sverige bestämde han att Bibeln skulle översättas till svenska.1541 gavs den ut i cirka tvåtusen exemplar och att så många biblar kunde produceras var tack vare boktryckarkonsten som nått Sverige.

Jag utgår från den traditionella indelningen i tre perioder, men det är viktigt  dela in svenska språkets utveckling i fem perioder: 1. runsvenska (400-1225). 2.

SVENSK SPRÅKHISTORIA Varför sker förändringar i språk

När Gustav Vasa blivit kung i Sverige bestämde han att Bibeln skulle översättas till svenska.1541 gavs den ut i cirka tvåtusen exemplar och att så många biblar kunde produceras var tack vare boktryckarkonsten som nått Sverige. Man brukar säga att det var då som svenskan blir svensk på allvar eftersom svenskarna nu fick ett mer gemensamt ordförråd. Vad ändrades?

Nordisk språkhistoria - Peda.net

Å,Ä,Ö Ck Infinitiv med a istället för e tydlig uppdelning mellan kyrkligt språk och vardagsspråk Nationalism Gustav Vasas bibel Exempel på äldre nysvenska ur Gustav II Adolfs kungaförsäkran från 1611: ” Vi Gustaf Adolph &c. göre vitterligit med … Äldre nysvenska, 1526 – 1732. När Gustav Vasa blivit kung i Sverige bestämde han att Bibeln skulle översättas till svenska.1541 gavs den ut i cirka tvåtusen exemplar och att så många biblar kunde produceras var tack vare boktryckarkonsten som nått Sverige.

Äldre nysvenska 1526-1732

Yngre nysvenska - vilken tidsperiod? Yngre nysvenska 1732-1906. Nusvenska - vilken tidsperiod? Nusvenska 1906-nutid.
Östergötlands näringsliv

Äldre nysvenska 1526-1732

Tillbaka. ÄLDRE NYSVENSKA (1526-1732). Boktryckarkonsten  15 nov 2018 Runsvenska (800-1225) Fornsvenska - Äldre och Yngre (1225-1526) Äldre Nysvenska (1526-1732) Yngre Nysvenska (1732-1906) Nusvenska  21 maj 2013 Yngre fornsvenska (cirka 1375-1526). · Äldre nysvenska (cirka 1526-1732). · Yngre nysvenska (cirka 1732-1906). · Nusvenska (cirka 1906-).

. . . . .
Tillverkning skyltar

Eftersom  1125 - 1375 Äldre fornsvenska 1375 - 1526 Yngre fornsvenska 1526 - 1732 Äldre nysvenska 1732 - Yngre nysvenska. Den senmedeltida lågtyskan hade stort  Gammalsvenska är en tidigare benämning på äldre nysvenska, det vill säga det svenska språket under tiden 1526–1732. Äldre nysvenska. Nya testamentet trycktes på svenska. Äldre Västgötalagen skevs med latinska bokstäver. Yngre nysvenska 1526-1732.

Eftersom det då skeddeurella och politiska förändringar i landet vilket gjorde att Sverige var i behov av ett skriftspråk alla kunde förstå. Äldre Nysvenska Äldre nysvenskans bakgrund Lite fakta om äldre nysvenska: Grammatiken Äldre nysvenska varade från 1526-1732. Kung Gustav Vasa införde Biblen på svenska. Lånade krigsord ifrån Tyskland. Under nysvenskan så blev svenskan rikspråk i Sverige. Mälardalska var Yngre nysvenska (1732- 1900) Den yngre nysvenskan startade år 1732 då Olof Dalin som var en svensk journalist, han ville omvandla det skrivna svenska till den svenska som talades. Samma år publicerade han sitt första nummer ”Then Swänska Argus”, här använde han mer journalistisk svenska och göra sig av med de franska orden som användes.
Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet

mariestads ostindien strong ale
dom fem smaker
gis geografiens språk i vår tidsalder
musikskolan kristinehamn personal
reaforlust bostadsratt

Introduktion till svensk språkhistoria - Google Presentationer

Den äldre nysvenskan trädde fram på 1500-talet. Eftersom  1125 - 1375 Äldre fornsvenska 1375 - 1526 Yngre fornsvenska 1526 - 1732 Äldre nysvenska 1732 - Yngre nysvenska. Den senmedeltida lågtyskan hade stort  Gammalsvenska är en tidigare benämning på äldre nysvenska, det vill säga det svenska språket under tiden 1526–1732. Äldre nysvenska.


När ska man få tillbaka skattepengar
aha worldpoint

Äldre nysvenska 1526 — 1732

Översättningen får stor spridning i Sverige och lägger grund för svenska språket. Äldre fornsvenska 1225 – ca 1375 Yngre fornsvenska ca 1375 – 1526 Äldre nysvenska 1526 – 1732 (Dahlin, Argus) Diabilder från en PowerPoint-presentation, där eleven redogör för den svenska språkhistorien. Fokus ligger på den svenska språkstammen, teorier kring urspråk Äldre nysvenska 1526–1732 migh mägh megh migh mäj meij [mä:g] [mä:gh] [mäj] [mej] Yngre nysvenska 1732– mig [mej] 6 Att mej-uttalet har funnits länge i allmänt tal är alltså tydligt och välbelagt. Med tanke på att det tar tid innan uttalsförändringar får genomslag i skriften bör uttalet Äldre nysvenska 1526 - 1732. År 1526 startade ytterligare en språkhistorisk tidsperiod, nysvenskan.Den pågick ända fram till år 1906, men delas upp i två mindre delar, äldre och yngre nysvenskan ordföljd - betydelser och användning av ordet Mer äldre nysvenska » Gustav Wasa vill att svenska språket ska försvenskas för att särskilja det från danskan. Den första Runsvenska 800-1225, äldre fornsvenska 1225–1375, yngre fornsvenska 1375–1526, äldre nysvenska 1526–1732, yngre nysvenska 1732–1906 och sist nusvenska 1906 tills dag. 1.1.

Språkhistoria SP10 - urnordiska och - Litteraturdiskussioner

Fornsvenska ca 1225 e.Kr.- 1526 e. Kr. Äldre nysvenska 1526-1732. Yngre nysvenska 1732-1906.

Orsakerna till detta står att finna i alltifrån religion, teknik, inrikespolitiska och utrikespolitiska händelser. Äldre nysvenska 1526 – 1732 Under åren 1526-1732 kallas det svenska språket för äldre nysvenska.Först och främst ändrades den politiska makten i Sverige. Gustav Vasa blev kung och han stod för en utav de största förändringarna som påverkade vårt svenska språk. Äldre nysvenska 1526 - 1732. År 1526 startade ytterligare en språkhistorisk tidsperiod, nysvenskan.Den pågick ända fram till år 1906, men delas upp i två mindre delar, äldre och yngre nysvenskan ordföljd - betydelser och användning av ordet Mer äldre nysvenska » Gustav Wasa vill att svenska språket ska försvenskas för att särskilja det från danskan.