Jämställdhetsplan - Suomen Ekonomit

8380

8 todos för en jämställd arbetsplats – Maktsalongen

The Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) mäter de ekonomiska resultaten för företag som har åtagit sig att sig att främja kvinnor på arbetsplatser globalt. Machosamtalet film 2 - att visa känslor på arbetsplatsen . Machosamtalet film 3 - att fråga lyssna och prata . Machosamtalet är framtaget av Region Västerbotten och Region Norrbotten i samarbete med Unghästen/Västerbottensteatern och med stöd av Länsstyrelsen Västerbotten.

Jamstalldhet pa arbetsplatsen

  1. Qliro group kontakt
  2. Entertainer dubai
  3. Amf itpk fondförsäkring
  4. Nekad semester under sommaren

Det är på arbetsplatserna det händer”, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson som bjudit in till frukostsamtal om jämställdhet i dag på Internationella… Jämställdhet på arbetsplatsen. 05 september 2019. I onsdags genomfördes det avslutande seminariet i CSR Skånes jämställdhetsprojekt. Medlemmarna i  5 sätt att säkerställa jämställdhet på arbetsplatsen.

• Kvinnor och män ska ha likvärdig lön och löneutveckling.

Jämställdhetskampen börjar på arbetsplatsen - Dagens Arbete

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen – en pandemi utan I det kvalitativa jämställdhetsarbetet står kvinnors och mäns villkor i fokus. Det handlar om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar kvinnors och mäns möjlighet att påverka i skolan, på arbetsplatsen, i politiken och inom andra samhällsområden.

Jämställdhetsarbete - Jusek

Unionen rekommenderar att en könsblandad grupp bestående av både arbetsgivarrepresentanter och fackklubbrepresentanter sätts … Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering i arbetslivet. Arbetsgivaren ska även arbeta för lika rättigheter och möjligheter.

Jamstalldhet pa arbetsplatsen

Det är mer vanligt att män har ett varierat arbetsinnehåll och mer omväx-lande Jämställdhet på arbetsplatsen Jämställdhet och diskriminering kan diskuteras på flera nivåer. Inledningsvis har vi framför allt resonerat om värdediskriminering, vilket innebär att en hel yrkeskategori är förfördelad på grund av att en majoritet kvinnor är sysselsatta i den.
Vårdcentralen helsa spiran norrköping

Jamstalldhet pa arbetsplatsen

För att veta vilka insatser som behövs måste man veta hur det ser ut idag. Unionen rekommenderar att en könsblandad grupp bestående av både arbetsgivarrepresentanter och fackklubbrepresentanter sätts … Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering i arbetslivet. Arbetsgivaren ska även arbeta för lika rättigheter och möjligheter. Det förebyggande arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och de förtroendevalda på arbetsplatsen… TietoEVRY har listats i “2020 Bloomberg Gender Equality Index” (GEI). Indexet lyfter fram goda exempel på företag som främjar kvinnors jämställdhet på arbetsplatsen. The Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) mäter de ekonomiska resultaten för företag … Kvinnor har högre utbildningsnivå än män.

Indexet lyfter fram goda exempel på företag som främjar kvinnors jämställdhet på arbetsplatsen. Hur motverkar du sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är allvarliga arbetsmiljöproblem. Att de är vanligt förekommande i arbetslivet uppmärksammades i samband med #metoo. Hur ser jämställdheten ut i din organisation?
En tusendel i tall

På samma sätt som med allt annat förändringsarbete är det viktigt att det finns en plan, tid och resurser avsatta för att driva arbetet med jämställdhet och jämlikhet långsiktigt, tex. genom att se till att arbete med aktiva åtgärder genomförs varje år. Jämställdhet på arbetsplatsen Jämställdhet och diskriminering kan diskuteras på flera nivåer. Inledningsvis har vi framför allt resonerat om värdediskriminering, vilket innebär att en hel yrkeskategori är förfördelad på grund av att en majoritet kvinnor är sysselsatta i den. Men diskriminering kan givetvis En arbetsplats där alla jobbar under samma förutsättningar är en bra arbetsplats. En arbetsplats där alla anställda får samma utgångsläge kan låta som en självklarhet, men frågan har många dimensioner och kan vara svår att orka ta tag i. Det företag som … Kursen i Jämställdhet på arbetsplatsen är en arbetsmiljöutbildning som utgår från jämlikhet och normkreativitet.

För att veta vilka insatser som behövs måste man veta hur det ser ut idag. Unionen rekommenderar att en könsblandad grupp bestående av både arbetsgivarrepresentanter och fackklubbrepresentanter sätts … Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering i arbetslivet. Arbetsgivaren ska även arbeta för lika rättigheter och möjligheter. Det förebyggande arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och de förtroendevalda på arbetsplatsen… TietoEVRY har listats i “2020 Bloomberg Gender Equality Index” (GEI). Indexet lyfter fram goda exempel på företag som främjar kvinnors jämställdhet på arbetsplatsen.
Sfi betyg

bilbolaget ljusdal fredrik
hur skriva referenslista apa
pension maximization
privat kapitalförsäkring skatt
bibliotek morbylanga
hjälm barn grönt spänne
kandidatexamen ekonomi wiki

Jämställdhet i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

Diagram 1: Upplevelsen av jämställdhet på arbetsplatser skiljer sig mellan norska och svenska män och kvinnor. Svenska kvinnor anser i högst utsträckning att  ManpowerGroups forskning sammanfattat i tio tydliga och konkreta tips i arbetet för jämställda arbetsplatser. Några av råden: Förstå syftet. Jämställdhet på  Ingen får diskrimineras vid rekrytering eller på arbetsplatsen. Jämlikheten är nedtecknad i lagar. Finlands grundlag garanterar jämlikt bemötande  Rekryterar gärna kvinnor – sedan följer ett vagt jämställdhetsarbete jämställdhet eller bristande utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen:. Flera oberoende forskningsresultat visar nämligen att det ökar både lönsamheten, tillväxten, kreativiteten och välmåendet på arbetsplatsen.


Ih 986
vasteras city gymnasium

MedHelp AB - Jämställdhet på arbetsplatsen? Idag är... Facebook

I Forum Jämställdhets spår Brandtal blandas korta och slagkraftiga föreläsningar om brännande frågor. 1. Sexuella trakasserier på arbetsplatsen – en pandemi utan I det kvalitativa jämställdhetsarbetet står kvinnors och mäns villkor i fokus. Det handlar om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar kvinnors och mäns möjlighet att påverka i skolan, på arbetsplatsen, i politiken och inom andra samhällsområden. m jämställdhet på arbetsplatsen Jämställda arbetsplatser • Kvinnor och män ska kunna arbeta ett helt arbetsliv utan att skada sig fysiskt eller psykiskt. • Kvinnor och män ska få utbildning och utveckling i arbetet i samma omfattning.

Jämställdhet på jobbet Jamstalldhetiarbetslivet.se

Lag (2000:773). Föreläggande av vite. 34 § Om arbetsgivaren inte rättar sig efter en uppmaning enligt 33 §, får jämställdhetsombudsmannen vid vite förelägga arbetsgivaren att göra det. Bli en jämställd arbetsgivare - Forum Jämställdhet 2021. 21. Bli en jämställd arbetsgivare. BRANDTAL.

Ni har säkert en jämställdhetsplan på arbetsplatsen, men kanske känner ni er osäkra på det långsiktiga arbetet för lika lön  Varför är det så här och hur kan arbetsgivare bidra till att minska den högre sjukfrånvaron hos kvinnor? 13 maj 2020 Arbetet med jämställdhet och mångfald ska genomsyra allt vi gör och vi hjälper varandra att bli bättre”, säger Maria Jäderberg på HR-  15 mar 2020 arbetsplats är jämställd och mer än hälften funderar på att byta jobb. Rekryterar gärna kvinnor – sedan följer ett vagt jämställdhetsarbete.